Търси

Онлайн приложения

Онлайн приложения

Онлайн софтуер със специфични изисквания на клиента.

Не винаги комерсиалните софтуерни продукти могат да покрият изискванията за работа в различни стопански организации. Това налага фирмата да се съобразява с ограниченията ( изискванията ) на избрания продукт и понякога да променя начина си на работа.

Мirsolutions предлага изработка на уеб базиран продукт, който да покрие на 100% начина на работа в една организация. Споделете Вашите идеи, а ние ще изработим за Вас продукт, който ще липсващото звено във организация Ви. Дигитализирането на информацията, позволява по-ефективна работа с информационните потоци. А това днес е предпоставка за успех.

Уеб базираните продукти придобиват вас по-голяма популярност и изместват десктоп аналозите си. Основното им предимство е тяхната мобилност и платформена независимост, ниската цена на поддръжка и централизираното управление на информационния ресурс.