Търси

ERP, CRM системи

ERP, CRM системи

ERP, CRM, Система за управление на човешките ресурси, системи за документи

ERP, CRM приложения помагащи дейности по анализ на управлението на фирмата, човешките ресурси, управление и начина на работа с контрагенти, автоматизиране на задачи и отчетност на свършената работа, разбор, натовареност на персонала.

Mirsolutions и партньори няма за цел да създаде перфектната система, но има за цел създаване работещо функционално приложение за Вашата организация.